ระบบสารสนเทศเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

พิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครู888...

วันที่ประกาศข่าว : 23 ม.ค. 2562

ผู้โพส : ตะวัน จำปาทอง อ่านต่อ

หัวหน้าฝ่ายบริหาร นำทีมเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชารัฐร่วมใจ ณ วัดสุวรรณาราม อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัด เ

ร่วมทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชารัฐร่วมใจ ณ วัดสุวรรณาราม อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม...

วันที่ประกาศข่าว : 30 ส.ค. 2561

ผู้โพส : วรสิทธิ์ ทรัพ์แสนดี อ่านต่อ

นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม อารักขาพืช และหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมงานโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ครั้งที่ 10 ประจำปี 25

ร่วมงานโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ได้นำกล้าพันธุ์ผัก สารชีวภัณฑ์แจกให้ประชาชนที่มา รับบริการภายในงาน ...

วันที่ประกาศข่าว : 30 ส.ค. 2561

ผู้โพส : วรสิทธิ์ ทรัพ์แสนดี อ่านต่อ

นางสาวลำดวน สระทองอินทร์ นวส.ชำนาญการ เข้ารับโล่รางวัล ในการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ดีเด่น ประจำปี 2560 ณ โรงแรมซัมมิทไพน์เฮิร์ส กอล์ฟ คลับ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (19

นางสาวลำดวน สระทองอินทร์ นวส.ชำนาญการ เข้ารับโล่รางวัล ในการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ดีเด่น ประจำปี 2560 ณ โรงแรมซัมมิทไพน์เฮิร์ส กอล์ฟ คลับ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (19 ก.ค.61)...

วันที่ประกาศข่าว : 30 ส.ค. 2561

ผู้โพส : วรสิทธิ์ ทรัพ์แสนดี อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติให้กับเกษตรกรในหัวข้อเรื่อง การใช้จุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวั

เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติให้กับเกษตรกรในหัวข้อเรื่อง การใช้จุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ...

วันที่ประกาศข่าว : 30 ส.ค. 2561

ผู้โพส : วรสิทธิ์ ทรัพ์แสนดี อ่านต่อ

นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดนครปฐม มอบปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกรต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลสู่การปฏิบัติ ปีที่ 1 งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนคร

นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดนครปฐม มอบปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกรต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลสู่การปฏิบัติ ปีที่ 1 งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม (19 ก.ค.61)...

วันที่ประกาศข่าว : 30 ส.ค. 2561

ผู้โพส : วรสิทธิ์ ทรัพ์แสนดี อ่านต่อ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส่งมอบป้ายชุดนิทรรศการ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารเครือข่าย การท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยวิถี

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส่งมอบป้ายชุดนิทรรศการ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารเครือข่าย การท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยวิถีชุมชนเกษตร (งบกลุ่มจังหวัด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 25...

วันที่ประกาศข่าว : 30 ส.ค. 2561

ผู้โพส : วรสิทธิ์ ทรัพ์แสนดี อ่านต่อ

ออกสำรวจพื้นที่เกษตรกร

ออกสำรวจพื้นที่เกษตรกร...

วันที่ประกาศข่าว : 14 มี.ค. 2561

ผู้โพส : วรสิทธิ์ ทรัพ์แสนดี อ่านต่อจำนวนข่าว 8 ข่าว [ 1 ]
ระบบสารสนเทศเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์