ระบบสารสนเทศเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส่งมอบป้ายชุดนิทรรศการ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารเครือข่าย การท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยวิถี
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส่งมอบป้ายชุดนิทรรศการ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารเครือข่าย การท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยวิถีชุมชนเกษตร (งบกลุ่มจังหวัด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยว
โพสโดย วรสิทธิ์ ทรัพ์แสนดี
วันที่ 30 ส.ค. 2561
อัลบั้มภาพ

*คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ย้อนกลับ

ระบบสารสนเทศเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์