ระบบสารสนเทศเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดนครปฐม มอบปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกรต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลสู่การปฏิบัติ ปีที่ 1 งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนคร
นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดนครปฐม มอบปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกรต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลสู่การปฏิบัติ ปีที่ 1 งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม (19 ก.ค.61)
โพสโดย วรสิทธิ์ ทรัพ์แสนดี
วันที่ 30 ส.ค. 2561
อัลบั้มภาพ

*คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ย้อนกลับ

ระบบสารสนเทศเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์