ระบบสารสนเทศเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติให้กับเกษตรกรในหัวข้อเรื่อง การใช้จุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวั
เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติให้กับเกษตรกรในหัวข้อเรื่อง การใช้จุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
โพสโดย วรสิทธิ์ ทรัพ์แสนดี
วันที่ 30 ส.ค. 2561
อัลบั้มภาพ

*คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ย้อนกลับ

ระบบสารสนเทศเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์