ระบบสารสนเทศเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
นางสาวลำดวน สระทองอินทร์ นวส.ชำนาญการ เข้ารับโล่รางวัล ในการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ดีเด่น ประจำปี 2560 ณ โรงแรมซัมมิทไพน์เฮิร์ส กอล์ฟ คลับ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (19
นางสาวลำดวน สระทองอินทร์ นวส.ชำนาญการ เข้ารับโล่รางวัล ในการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ดีเด่น ประจำปี 2560 ณ โรงแรมซัมมิทไพน์เฮิร์ส กอล์ฟ คลับ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (19 ก.ค.61)
โพสโดย วรสิทธิ์ ทรัพ์แสนดี
วันที่ 30 ส.ค. 2561
อัลบั้มภาพ

*คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ย้อนกลับ

ระบบสารสนเทศเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์