ระบบสารสนเทศเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม อารักขาพืช และหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมงานโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ครั้งที่ 10 ประจำปี 25
ร่วมงานโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ได้นำกล้าพันธุ์ผัก สารชีวภัณฑ์แจกให้ประชาชนที่มา รับบริการภายในงาน
โพสโดย วรสิทธิ์ ทรัพ์แสนดี
วันที่ 30 ส.ค. 2561
อัลบั้มภาพ

*คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ย้อนกลับ

ระบบสารสนเทศเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์