ระบบสารสนเทศเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพผลผลิต ปี 2559 (ครั้งที่ 3)
วันที่ 15 กันยายน 2559 นายพิเชฎฐ์ นามเตียน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม จัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพผลผลิต ปี 2559 (ครั้งที่ 3) เกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 175 ราย ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล หมู่ที่ 6 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
โพสโดย รสริน อุตมา
วันที่ 15 ก.ย. 2559
อัลบั้มภาพ

*คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ย้อนกลับ

ระบบสารสนเทศเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์