ระบบสารสนเทศเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพผลผลิต ปี 2559 (ครั้งที่ 3)
วันที่ 16 กันยายน 2559 นายพิเชฎฐ์ นามเตียน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม จัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพผลผลิต ปี 2559 (ครั้งที่ 3) ณ ศาลาประชาคมวัดทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โพสโดย รสริน อุตมา
วันที่ 16 ก.ย. 2559
อัลบั้มภาพ

*คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ย้อนกลับ

ระบบสารสนเทศเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์