ระบบสารสนเทศเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

ข้าร่วมการจดทะเบียน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (รวมพลังเพื่อสังคม)
วันที่ 16 กันยายน 2559 นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นายศิริชัย เลี้ยงอำนวย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมการจดทะเบียน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (รวมพลังเพื่อสังคม) จำกัด ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม
โพสโดย รสริน อุตมา
วันที่ 16 ก.ย. 2559
อัลบั้มภาพ

*คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ย้อนกลับ

ระบบสารสนเทศเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์