ระบบสารสนเทศเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

พิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครู555...

วันที่ประกาศข่าว : 23 ม.ค. 2562

ผู้โพส : ตะวัน จำปาทอง อ่านต่อ

ติดตามเยี่ยมเยียนการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V)

วันที่ 26 มกราคม 2560 นายพิเชฎฐ์ นามเตียน นักวิชาการส่งเสริมการ เกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ติดตามเยี่ยมเยียนการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V) พร้อมทีม 2 ของอำเภอสามพราน ณ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ หมู่ 1 ต...

วันที่ประกาศข่าว : 26 ม.ค. 2560

ผู้โพส : รสริน อุตมา อ่านต่อ

สัมนาโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี2560

วันที่ 24 มกราคม 2560 นายพิเชฎฐ์ นามเตียน นักวิชาการส่งเสริมการ เกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมการสัมนาโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี2560 ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2560 ณ โรงแรม ร...

วันที่ประกาศข่าว : 24 ม.ค. 2560

ผู้โพส : รสริน อุตมา อ่านต่อ

ข้าร่วมการจดทะเบียน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (รวมพลังเพื่อสังคม)

วันที่ 16 กันยายน 2559 นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นายศิริชัย เลี้ยงอำนวย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมการจดทะเบียน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (รวมพลัง...

วันที่ประกาศข่าว : 16 ก.ย. 2559

ผู้โพส : รสริน อุตมา อ่านต่อ

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพผลผลิต ปี 2559 (ครั้งที่ 3)

วันที่ 16 กันยายน 2559 นายพิเชฎฐ์ นามเตียน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม จัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู...

วันที่ประกาศข่าว : 16 ก.ย. 2559

ผู้โพส : รสริน อุตมา อ่านต่อ

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพผลผลิต ปี 2559 (ครั้งที่ 3)

วันที่ 15 กันยายน 2559 นายพิเชฎฐ์ นามเตียน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม จัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก...

วันที่ประกาศข่าว : 15 ก.ย. 2559

ผู้โพส : รสริน อุตมา อ่านต่อจำนวนกระทู้ 6 กระทู้ [ 1 ]

ระบบสารสนเทศเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์